Walne Zgromadzenie 2019 – kandydaci do Rady Nadzorczej – aktualizacja

Aktualizacja z dn. 03.04.2019 r.: W związku z rezygnacją Pani Krystyny Stefańskiej z osiedla „Bajka”- kandydatki na…