Gryfa Pomorskiego 5A

             W związku z uzyskaniem  decyzji  o pozwolenie na budowę  budynku nr 5  przy ulicy Gryfa Pomorskiego…