Oświadczenie Pana Leonarda Borowskiego

Wykonując ugodę zawartą w dniu 7 września 2017r. przez Pana Zbigniewa Sokoła – Prezesa Zarządu Fordońskiej Spółdzielni…