Podziękowania dla FSM z Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych