Podziękowania od stowarzyszenia Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych „Wyzwanie”