Włączenie energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania

            Zarząd Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że ze względu na niskie temperatury w godzinach nocnych i utrzymującą…