Przetarg na wykonanie naprawy nawierzchni dróg i chodników

Przetarg na wykonanie naprawy nawierzchni dróg i chodników z masy bitumicznej wraz z zakresem niezbędnych robót budowlanych….