Podziękowanie dla Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od NBP