Dodatek osłonowy

  Informujemy, że Spółdzielnia nie wypełnia wniosków o dodatek osłonowy. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się…