Oświetlenie ulic. Nie zostawimy Was w ciemności. Oświadczenie spółdzielni

Szanowni Mieszkańcy, Spółdzielnie mieszkaniowe zrzeszone w Regionalnym Związku Rewizyjnym SM w Bydgoszczy uprzejmie informują, że w dniu…