“Komunalnik” przestanie wywozić odpady w Bydgoszczy. Umowa rozwiązana.

W trakcie dzisiejszej sesji Rady Miasta Bydgoszczy pan Prezydent Rafał Bruski poinformował, że rozwiązał umowę z firmą…