Porady na odpady

Zagadnienie czystości, a właściwie jej braku budzi wiele emocji w sąsiedzkich rozmowach. Problem bałaganu i porzuconych śmieci…