Informacja od Zarządu dla Członków i Mieszkańców zasobów FSM

Bydgoszcz, 01.09.2020 r. Szanowni Państwo! Członkowie i Mieszkańcy Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zarząd Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje,…