Zawieś flagę. Razem uczcijmy 100 lat powrotu Bydgoszczy do Polski!

Bydgoszcz jest Polska! W styczniu obchodzimy stulecie powrotu miasta do ojczyzny. Pani Dorota i Pan Zdzisław właśnie…