Podsumowanie Walnego Zgromadzenia 2019 i wyniki do Rady Nadzorczej FSM

Tegoroczne Walne Zgromadzenie Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej cieszyło się wysoką frekwencją. Przybyliście Państwo w zdecydowanie liczniejszej grupie niż…