Wydarzenie: II Akcja Fordon dla Planety 26-27 kwietnia

W piątek 26 kwietnia rozpocznie się kolejna edycja Akcji Fordon dla Planety. Pracownicy Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  po…