Harmonogram przeglądów instalacji elektrycznej na os. „Bajka”

Informujemy, że w zasobach osiedla zostanie przeprowadzony przegląd instalacji elektrycznej. Prosimy o udostępnienie mieszkań oraz przygotowanie dostępu do …