Kłopotliwe parkowanie na os. „Tatrzańskim”

Ostatnio w prasie lokalnej ukazały się artykuły poruszające temat braku miejsc na osiedlu „Tatrzańskim” oraz kontroli poprawności…