Zwracajmy uwagę na bezdomnych

Zwracajmy uwagę na osoby bezdomne na klatkach schodowych i na osiedlu. Mrozy utrzymujące się w ostatnim czasie…