Projekt Kodeksu dobrych praktyk w zakresie RODO

Poniżej publikujemy projekt Kodeksu dobrych praktyk w zakresie RODO opracowany przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP wraz…