Spółdzielnie „wybrały wybory”

Spółdzielczość polska „wybrała wybory” – będzie aktywnie wybierać i wspierać kandydatów, którzy rozumieją ideę spółdzielczą. Współpraca, współuczestnictwo,…