W 2018 roku obchodzimy Jubileusz 55 lat istnienia Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej