Utrzymanie terenów przyległych do budynku.

Administracja Osiedli „Bohaterów” i „Przylesie” zgodnie z „Regulaminem Porządku Domowego i Współżycia Mieszkańców oraz zasad używania lokali…