Finał NIVEA

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy głosowali na Podwórko NIVEA na Przylesiu! Zdobyliśmy ponad 35 tysięcy głosów! A jak pracowaliśmy…